Muzealnictwo i archeologia

Skanery 3D firmy SMARTTECH umożliwiają
bezpieczne bezdotykowe pomiary 3D obiektów muzealnych.

Skaner 3D ScanBright archeo jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzenie pełnej digitalizacji zabytku – od uzyskania precyzyjnej dokumentacji wieczystej wraz odwzorowaniem kolorów eksponatu, aż po tworzenie wirtualnych obiektów muzealnych.


Oprogramowanie Mesh3D znajdujące się w zestawie skanera 3D pozwala na:

– przeprowadzenie dokładnej analizy obiektu
– tworzenie wirtualnych przekrojów
– wymiarowanie w płaskiej powierzchni i oraz w dowolnych punktach
– stworzenie pełnej charakterystyki obiektu
– wykonanie wizualizacji do prezentacji bądź na strony www
– stworzenie kopii obiektu na podstawie wykonanych pomiarów (np. techniką druku 3D)


Film przedstawiający proces skanowania, digitalizacji, wirtualnych badań i wizualizacji do cyfrowego muzeum:


Wizualizacja popiersia wykoanego przez artyste-plastyka Marka Jelińskiego:


SMARTTECH 3D na otwarciu wystawy na Uniwersytecie Warszawskim:
Polscy archeolodzy na Bornholm

Fotorelacja:


Przykłady zdigitalizowanych obiektów do wirtualnego muzeum:

Gliniany pucharek ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – MODEL 3D (kliknij na obiekt aby uaktywnić funkcję obracania)


Wizualizacja glinianego pucharka ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Pomiar i wizualizacja wykonane przez firmę SMARTTECH.
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright SMARTTECH Sp. z o. o. & Muzeum Górnośląskie w Bytomiu


Kamienna buława ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – MODEL 3D (kliknij na obiekt aby uaktywnić funkcję obracania)

Wizualizacja buławy ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Pomiar i wizualizacja wykonane przez firmę SMARTTECH.
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright SMARTTECH Sp. z o. o. & Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.


Prasa o skanerze ScanBright3D w archeologii i muzealnictwie.


Artykuł na temat wykorzystania skanera 3D w badaniach archeologicznych:


Artykuł na temat zastosowania skanerów 3D w Muzealnictwie


REFERENCJE – Użytkownicy:

– Małopolski Instytut Kultury – SMARTTECH był dostawcą oprogramowania i skanerów 3D typu ScanBright do Regionalnej Pracowni Skanowania realizującej projekt  WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKI
– Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID
– Muzeum w Wilanowie – projekt skanowania biskwitu pt. Trzy gracje, dostawa oprogramowana do obróbki wyników skanowania 3D
– Muzeum Narodowe w Warszawie
– Muzeum Narodowe w Krakowie
– Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
– Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie
– Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Komentowanie jest wyłączone