Zastosowania

SKANOWANIE 3D OTWIERA NOWE MOŻLIWOŚCI.

Zastosowanie skanerów 3D jest bardzo szerokie. Wybierz interesujące Cię branże z menu.


INDUSTRYPrzemysł

Nasze skanery posiadają certyfikaty wydane przez niezależne akredytowane laboratorium pomiarowe. Dzięki temu pomiary wykonane skanerami 3D firmy SMARTTECH są wiarygodne i referencyjne dla jednostek zewnętrznych co jest bardzo ważnym aspektem przy takich procesach jak kontrola jakości.


MUSEOLOGYMuzealnictwo i Archeologia

Technologia zastosowana w systemie ScanBright archeo, pozwala na jednoczesny pomiar powierzchni obiektu do postaci chmury punktów o współrzędnych przestrzennych X,Y,Z oraz na przypisanie wartości koloru dla każdego z tych punktów w postaci wartości  trzech składowych kolorystycznych RGB. Tym sposobem każdy pomiar to najwyższej rozdzielczości na rynku kolorowa chmura punktów oddająca w pełni charakterystykę powierzchni skanowanego obiektu. Dane pomiarowe zapisywane są w uniwersalnych formatach, umożliwiając wczytanie ich przez wszystkie profesjonalne programy do edycji danych pomiarowych typu: Geomagic, Rapidform, 3D Studio, ZBrush itd.
Jednocześnie zastosowana technologia skanowania 3D wykorzystująca jedynie światło białe, daje użytkownikowi gwarancję bezpieczeństwa mierzonych eksponatów (w systemie nie jest używany laser).


3d-educationEdukacja

Doskonale znamy potrzeby i procedury związane z zakupem nowych urządzeń przez jednostki edukacyjne, dlatego wiele z nich zaufało właśnie nam kupując system do skanowania 3D. Przy współpracy z jednostkami oświatowymi istotną rolę odgrywa indywidualne podejście do klienta, gotowość i chęć rozwoju, a także możliwość upgrade’u wcześniej zakupionych urządzeń. Jako producent spełniamy te wszystkie wymagania, gwarantując jednocześnie wsparcie techniczne i serwis na miejscu u klienta.


MEDICYNEMedycyna

Idealnym zastosowaniem skanera 3D jest branża medyczna. Dzięki możliwości szybkiego pozyskania informacji o kształcie przez skaner 3D, przykładów aplikacji może być wiele: zaczynając od projektowania idealnie dopasowanych protez, poprzez przesiewowe badania wad postawy, pomiary znamion lub wielkości zmian skórnych aż po medycynę plastyczną i symulowanie efektów przed i po operacjach.


ania_i_maxMultimedia

Obok zastosowań typowo metrologicznych i inżynierskich oczywistym zastosowaniem skanera3D jest wspomaganie lub całkowite zastąpienie procesu modelowania obiektów w programach graficznych do zastosowań w grafice komputerowej, multimediach a także np. do prezentacji produktów na strony www.


MULTI2Wzornictwo artystyczne

Obiekt stworzony przez rzeźbiarza lub designera przy pomocy ręcznych narzędzi żeby trafił do produkcji seryjnej należy najpierw zeskanować a następnie przetworzyć na postać możliwą do wykonania formy albo do skopiowania na maszynie CNC.


 

Komentowanie jest wyłączone