Digitalizacja zbiorów muzealnych

Profesjonalne usługi digitalizacji i archiwizacji 3D dla muzealnictwa i archeologii

GWARANCJA NIEINWAZYJNOŚCI.

Zastosowana technologia skanowania 3D wykorzystująca jedynie białe światło LED, daje gwarancję bezpieczeństwa mierzonych eksponatów (w systemie nie jest używany laser). Pomiar odbywa się zgodnie z ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE (opracowane przez Zespół Ekspertów ds. digitalizacji obiektów, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów).

ARCHIWIZACJA. 

Technologia zastosowana w skanerach, pozwala na jednoczesny pomiar powierzchni obiektu do postaci chmury punktów o współrzędnych przestrzennych X,Y,Z oraz na przypisanie wartości koloru dla każdego z tych punktów w postaci wartości  trzech składowych kolorystycznych RGB.Tym sposobem każdy pomiar to najwyższej rozdzielczości na rynku kolorowa chmura punktów oddająca w pełni charakterystykę powierzchni skanowanego obiektu. Dane pomiarowe zapisywane są w uniwersalnych formatach, umożliwiając wczytanie ich przez wszystkie profesjonalne programy do edycji danych pomiarowych typu Geomagic, Rapidform, 3D Studio, ZBrush itd.

WIRTUALNE BADANIA.

Pomiary skanerami 3D generują gęstą chmurę punktów reprezentującą powierzchnię obiektu oraz jej teksturę. Chmura punktów może zostać przekształcona w siatkę trójkątów, tworząc niemal identyczną z obiektem, ciągłą powierzchnię. Taką powierzchnię można swobodnie analizować, w tym wykonywać wszelkiego rodzaju przekroje, wymiarowanie, obliczanie powierzchni i objętości, porównywanie powierzchni pomiędzy sobą i np. ich zmian w czasie, itd.

WIZUALIZACJA. 

Wygenerowanie siatki trójkątów wraz z informacją o kolorze tekstury, która jest zapisywana w każdym punkcie pozwala na stworzenie realistycznych modeli 3D. Stworzone w ten sposób modele 3D mogą posłużyć do tworzenia wirtualnych muzeów dostępnych w internecie, a także prezentacji i wizualizacji z nieporównywalną dotąd jakością.

Film przedstawiający proces digitalizacji

Komentowanie jest wyłączone