STL

Jest to powszechnie używany format pliku obsługiwany przez większość programów typu CAD. Używany najczęściej do tworzenia dokumentacji dla drukarek 3D. W formacie tym obiekt przedstawiony jest w formie triangulacyjnej czyli siatki trójkątów opisującej jego geometrię.

Komentowanie jest wyłączone