Model parametryczny

Modelowanie przy wykorzystaniu konkretnych zmiennych (parametrów).

Komentowanie jest wyłączone