ScanBright archeo

ScanBright_archeoScanBright archeo jest jedynym na rynku skanerem 3D skonfigurowanym z myślą o profesjonalnej digitalizacji dzieł sztuki zgodnie z ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE (opracowane przez Zespół Ekspertów ds. digitalizacji obiektów, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów). Dzięki współpracy z wieloma instytucjami muzealnymi, ScanBright archeo jest skanerem, który spełnia najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące pomiarów konserwatorskich a równocześnie umożliwia uzyskanie realistycznych modeli do wizualizacji lub wykonywania kopii na przykład w technologii druku 3D.


Dokładność pomiaru sięgająca 30 μm oraz duża gęstość próbkowania (do 650 pkt/mm2) zapewniają precyzyjne odwzorowanie geometrii a także dalsze wykorzystanie wyników do archiwizacji, wizualizacji czy prowadzenia wirtualnych badań nad obiektem. Zastosowanie najlepszego na rynku detektora o rzeczywistym odwzorowaniu barw i najwyższej rozdzielczości (18 Mpix) dają możliwość odwzorowania najmniejszych zmian w obiekcie oraz kunsztu artystów.

Gwarancja nie inwazyjności. Zastosowana technologia skanowania 3D wykorzystująca jedynie światło białe, daje użytkownikowi gwarancje bezpieczeństwa
mierzonych eksponatów.

Wygoda użytkowania. Dla wygody użytkownika końcowego, każdy skaner jest dostarczany i instalowany w docelowym miejscu działania wraz z dedykowaną stacją roboczą PC oraz oprogramowaniem pozwalającym na obróbkę danych pomiarowych. Skanery ScanBright archeo są wyposażone w profesjonalne skrzynie transportowe a także nie wymagają od użytkownika wyko-nywania dodatkowych kalibracji przed przystąpieniem do pomiaru.

Specjalizacja skanera 3D do potrzeb pomiarów muzealnych. Ponad 11-to letnie doświadczenie w produkcji skanerów 3D i współpraca z ośrodkami muzealnymi pozwoliła nam na wprowadzenie dodatkowych usprawnień oraz wyposażenia specjalizowanego do pomiarów obiektów dziedzictwa narodowego. Oferujemy między innymi numerycznie starowane stoły obrotowe do automatyzacji pomiaru obiektów ruchomych, łączenie obiektów wielkogabarytowych na nieinwazyjne markery świetlne (automatyczne łączenie pomiarów częściowych bez konieczności naklejania markerów) oraz funkcje automatycznego wykonywania pomiarów cyklicznych np. do badań wpływu środowiska na obiekt mierzony w czasie.

 


Przykład zdigitalizowanego obiektu zabytkowego – glinianego pucharka z odwzorowaniem kolorów tekstury – MODEL 3D (kliknij na obiekt aby uaktywnić funkcję obracania)

Model 3D (Wizualizacja) glinianego pucharka ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Pomiar/skanowanie 3D i wizualizacja wykonane przez firmę SMARTTECH

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright SMARTTECH Sp. z o. o. & Muzeum Górnośląskie w BytomiuUlotka do pobrania skaner ScanBright archeo


Komentowanie jest wyłączone