dla Edukacji

scan3D edu – system został wdrożony już na ponad 30 uczelniach i szkołach technicznych. Trwała i zamknięta obudowa skanera 3D z wewnętrznym systemem ISA (Internal Shock Absorber), zapewnia długotrwałe i bezpieczne użytkowanie urządzenia. Zaawansowana technologia pozwala na jednoczesny pomiar kształtu obiektu i jego tekstury oraz zapewnia możliwość skanowania w trybie ULTRA-FAST (czas pomiaru 2s, pozwala na pomiar obiektów ruchomych typu twarz, rośliny itp.)

 

Oferujemy: 

  • Specjalistyczne systemy pomiaru kształtu 3D obiektów rzeczywistych – skanery 3D w rożnych technologiach – światło strukturalne i laserowe. Jako jedyni w Polsce projektujemy i budujemy systemy pomiaru bezdotykowego dostosowane do konkretnych wymagań jednostek edukacyjnych w zależności od ich profilu i przewidzianych zastosowań (pomiar obiektów technicznych, biologicznych, artystycznych itp.). Nasze skanery3D pracują m.in. w: Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski.
  • Kompleksowe dostawy wyposażenia dla laboratoriów szybkiego prototypowania(rapid prototyping) i wirtualnej rzeczywistości – skanery3D, drukarki3D, stacje robocze, oprogramowanie. Służymy fachową pomocą i doradztwem w zakresie doboru różnych technik pomiarowych oraz konsultacjami w sprawie odpowiedniego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji koniecznej do złożenia wniosków o dotacje, grantów, dokumentacji przetargowej.
  • Udostępnienie materiałów dydaktycznych użytkowanych przez naszych klientów w procesie edukacyjnym – skrypty laboratoryjne itp.
  • Usługowe pomiary 3D do zastosowań inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania.
  • Najlepsze oprogramowanie do edycji danych pomiarowych i kontroli jakości wykonanych obiektów (Mesh3D, Geomagic, Rapidform, FringeApplication) ze specjalnymi zniżkami dla edukacji.
  • Skanery3D ze specjalnymi zniżkami dla jednostek oświatowo/edukacyjnych –najlepsze ceny w Polsce!
  • Szkolenia dla użytkowników skanerów3D oraz autoryzowane szkolenia z oprogramowania Mesh3D i Geomagic.
  • a także NOWOŚĆ – dostarczanie specjalistycznych stanowisk badawczych do celów naukowych i edukacyjnych (dostosowanych do specyficznych wymagań aplikacji)

 

 

Jako firma z własnym działem Badawczo Rozwojowym podejmiemy współpracę z jednostkami badawczymi (uczelniami, instytutami) w zakresie wspólnych innowacyjnych projektów mających na celu rozwój produktów. Zapraszamy do kontaktu.

 

Komentowanie jest wyłączone