S3Dmeasure


logo_measure_finSMARTTECH3Dmeasure –
 nowe oprogramowanie sterujące skanerem 3d zostało poddane całkowitej przebudowie. Nowy algorytm obliczeniowy zapewnia dokładniejsze i szybsze przetwarzanie danych. Ponadto każdy moduł dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb użytkownika, a on sam ma możliwość tworzenia własnego, najwygodniejszego dla siebie interfejsu.
SMARTTECH3Dmeasure2 Funkcjonalność oprogramowania została tak dostosowana aby umożliwić pracę ze skanerem 3D o najwyższej na świecie rozdzielczości pomiarowej – 24 MPix. Użytkownik może pracować płynnie i szybko na chmurze zawierającej ponad 300 000 000 (trzysta milionów) punktów pomiarowych szczegółowo opisujących zeskanowaną powierzchnię.
Dodatkowo rozbudowany moduł przetwarzania danych pomiarowych może działać w pełni automatycznie lub być konfigurowany przez użytkownika.

Główne zmiany jakie zaszły w oprogramowaniu to:

*Możliwość płynnej pracy na wielomilionowych chmurach punktów z prędkością pięciu klatek na sekundę

SMARTTECH3DmeasureUdoskonalając SMARTTECH3Dmeasure programiści SMARTTECH musieli dostosować sie do najnowszych rozwiązań firmy. W związku z tym oprogramowanie zostało dostosowane do pracy ze skanerem 3D o najwyższej rozdzielczości na rynku – 24 MPix. Nowe oprogramowanie S3Dm pozwala na wyświetlenie i płynną pracę z  kolorową chmurą punktów o wielkości ponad 300 000 000 punktów. Każdy punkt ma przypisane swoje współrzędne w osiach X,Y,Z a także kolor z palety RGB. Jest to najbardziej zaawansowane tego typu rozwiązanie dostępne na rynku.

* Nowe szybsze algorytmy przeliczeniowe.

Dzięki zaawansowanym algorytmom i wielowątkowości oprogramowanie S3Dm pozwala na: szybkie zdefiniowanie chmury punktów, zaznaczenie zbędnych grup, szumów, krzywizny lub koloru bez względu na wielkość chmury.

*Dostęp do obrazu z detektora „live”

Nowa funkcja podglądu z detektora pozwala na dokładne określenie pozycji głowicy skanującej względem skanowanego obiektu przy użyciu oprogramowania.

*Wyższa efektywność pomiaru na markery i automatycznego łączenia skanów.

Całkowicie przebudowany algorytm przeznaczony do łączenia skanów 3D za pomocą markerów pozycjonujących podniósł współczynnik wykrywalności do 98%. Eliminuje to praktycznie problem „gubienia geometrii”. Dodatkowo dzięki lepszemu dopasowaniu możemy bezpośrednio przejść do analizy bez konieczności przeprowadzania operacji na chmurze.

*Bardziej intuicyjny interfejs graficzny.SMARTTECH3Dmeasure1

Przyjaźniejszy i bardziej intuicyjny, moduł sterowania procesem skanowania 3D, pozwala użytkownikowi na odpowiedni dobór parametrów skanowania 3D  w zależności od warunków i
własnych potrzeb. Użytkownik zyskuje też możliwość wyboru stopnia automatyzacji pomiaru od surowych wyników skanowania 3D do modelu w postaci siatki trójkątów do wydruku 3D.

*Zmienne tło wyświetlania

Uwzględniając wielobarwność skanowanych obiektów, S3Dm pozwala na dowolne dostosowanie koloru tła na którym wyświetlany jest wynik skanowania. Wybór koloru tła odbywa się przy pomocy palety RGB, dając praktyczne nieograniczone możliwości kolorystyczne.

*Wygodne, podręczne funkcje zaznaczania punktów w chmurze.SMARTTECH3Dmeasure4

S3Dm daje użytkownikowi szerokie możliwości zaznaczania w chmurze punktów takie jak lasso, okrąg, kwadrat czy wielokąt lub pędzel. Dodatkowo istnieje możliwość łączenia opcji zaznaczania.


 

Oglądaj film prezentujący możliwości nowego oprogramowania:

Komentowanie jest wyłączone