Mesh 3D

Program sterujący pracą skanera oraz zapewniający obróbkę chmury punktów i siatki trójkątów.

Mesh 3D jest oprogramowaniem umożliwiającym edycję danych pomiarowych w postaci chmur punktów uzyskanych z dowolnego dotykowego lub bezdotykowego systemu pomiaru kształtu obiektów rzeczywistych.

Mesh3D został stworzony do efektywnej pracy na wielomilionowych chmurach punktów. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzanie wielu zaawansowanych operacji w zakresie automatycznego przetwarzania i łączenia chmur punktów uzyskanych podczas pomiaru. Jednocześnie pozwala na intuicyjne tworzenie i edycję siatki trójkątów, uwzględniając również przetwarzanie informacji o teksturze obiektu.

Korzystając z oprogramowania Mesh3D możemy przejść całą ścieżkę procesu przetwarzania danych od obiektu zmierzonego w postaci chmury punktów do jego cyfrowej reprezentacji w postaci siatki trójkątów z nałożoną oryginalną teksturą.

INZYNIERIA_chmura_siatka

DIGITALIZACJA

Komentowanie jest wyłączone